Uzaya İnsan Göndermenin (Şimdilik) En İyi Yolu: Soyuz

Image for post
Image for post
görsel: kaynak

Tasarım

Soyuz, ilk olarak Sovyetler Birliği tarafından uzaya astronot taşımak için geliştirilmiş bir uzay aracıdır. Adını, Rusça’da “Birlik” anlamına gelen kelimeden almıştır. Soyuz’un ilk insanlı uzay görevi olan Soyuz 1 görevi, kozmonot Vladimir Komarov’un talihsiz ölümüyle sonuçlanmış olsa da, zaman içinde geliştirilmeye devam ederek bugünkü statüsüne ulaşmıştır. Geçmişte yaşanan acı tecrübelere rağmen Soyuz, bugün insanları uzaya taşıma konusunda önemli bir itibara sahiptir. Öyle ki, NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) görevli astronotları bile halen Soyuz ile gönderilmektedir.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen, Soyuz MS-15 misyonuyla UUİ’ye gönderilen Soyuz uzay aracının fırlatılışına ait canlı yayın kaydı. Mürettebatta yer alan Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Hazza Al Mansouri, bu görevle birlikte, uzaya giden ilk BAE’li astronot oldu.
  • İniş Modülü,
  • Hizmet Modülü, şeklindedir.
Image for post
Image for post
Şekil 1. Soyuz’un 3 ana modülü. görsel: kaynak
Image for post
Image for post
Şekil 2. Yörünge modülünün içerisine ait bir görüntü. Kargoların henüz yerşeştirilmediğini vurgulayalım. görsel: kaynak
Image for post
Image for post
Şekil 3. İniş modülünün içerisine ait bir fotoğraf. görsel: kaynak

İniş

Yazının başında da belirttiğimiz gibi, Soyuz’la yumuşak bir iniş yapabilmek gerçekten kolay değildir.

Soyuz MS-12 misyonuna ait iniş görüntüleri.
Image for post
Image for post
Şekil 4. Discovery uzay mekiği. görsel: kaynak

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store