Kitap Önerisi #0: Bir Astronottan Hayat Dersleri

Bu yazı ile beraber başladığım seride, keyifle okuduğum ve paylaşmaktan mutluluk duyacağım popüler bilim kitaplarını dilim döndüğünce sizlere sunmaya çalışacağım.

İlk kitabımız, tecrübeli bir astronot olan Chris Hadfield’in kaleme aldığı ve TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları’ndan çıkan, kişisel deneyimleri konu alan oldukça keyifli bir kitap.

Image for post
Image for post

Fenomen Astronot

Hadfield, astronotların dişlerini nasıl fırçaladığını anlatıyor. Unutmayın, uzayda dişlerinizi temizledikten sonra ağzınızda kalan macunu tüküreceğiniz bir lavabo yoktur. Bu yüzden diş macununun tadına bakmaktan çekinmeyin. :)

Videolarındaki bu eğlenceli üslubu kitabında da görmek mümkün. Zira kitabı okurken, her ne kadar yazar kendi hayat hikayesini anlatıyor olsa da, bir biyografi okumaktan ziyade keyifli bir sohbetin içindeymişsiniz gibi hissediyorsunuz.

Kitap genel olarak 3 ana bölümden oluşuyor. Bölümler “Fırlatma Öncesi”, “Kalkış” ve “Dünyaya Dönüş” şeklinde adlandırılmış ve her bölüm — arada atlamalar olsa da — kronolojik olarak ilerliyor. Yazarın, çocukluğundan gelen astronot olma tutkusunu ve bu gaye ile kariyer basamaklarındaki ilerleyişini; bir uzay gemisinin yolculuk evrelerine benzeterek başlıklandırması, oldukça manidar bir yaklaşım olmuş. Her ana bölümde, çeşitli konulara dikkat çeken alt başlıklar bulunuyor. Bu başlıklarla yazar; kimi zaman astronotluğun zorlayıcı sınavlarına mercek tutuyor, kimi zamansa esas mesleği olan savaş pilotluğuna ve pilot olduğu yıllarda edindiği tecrübeleri astronot olmak için nasıl kullandığına değiniyor.

Takım Ruhu ve Sağduyu

Sıradaki Ölümcül Tehlike

Gelgelelim, karşılaşan sorunları çözmek, her zaman bu kadar kolay ve eğlenceli olmuyor. Nitekim uzay görevlerinde, uzun ve çok detaylı eğitimlere ve simülasyonlara rağmen, her zaman beklenmeyen sorunlarla yüzleşildiği yazar tarafından dile getiriliyor. Bu sorunlar bazen ölümcül tehlikeler bile arz edebiliyor. Astronotların, hem kendilerinin hem de UUİ’deki ekipmanların zarar görmemesi için, son derece hızlı ve rasyonel kararlar vererek çözüm üretmeleri gerekiyor. Çünkü yazarın da belirttiği gibi, uzayda tehlike anında olay yerinden uzaklaşmak gibi bir seçeneğiniz yok. Sizi hayatta tutacak ve eve dönmenizi sağlayacak yegane şey, bulunduğunuz uzay gemisidir. Dolayısıyla sorun çözmek, astronotların adeta içgüdülerinden biri haline gelmiştir diyebiliriz. Yazarın karşılaştığı sorunlarla ilgili tecrübeleri, bu konuya fazlasıyla ışık tutuyor.

Son Olarak

Son olarak, Chris Hadfield’in uzayda “Space Oddity” şarkısı için çektiği klibi de seyretmenizi öneririm:

Keyifli okumalar. :)

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store